Trang chủ > SouthernBank > Chi nhánh > Khánh Hòa > Nha Trang > Thái Nguyên

Ngân hàng Phương Nam SouthernBank Chi nhánh Nha Trang

Địa chỉ: 42 Thái Nguyên, Phường Phương Sài, TP. Nha Trang, Khánh Hòa
Address: 42 Thai Nguyen, Phuong Sai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Điện thoại: 0258 382 1778 (Bấm để gọi)
Fax: 0258 382 1781

Các dịch vụ tại Phòng giao dịch Chi nhánh Nha Trang - Ngân hàng SouthernBank

  • In sao kê tài khoản thanh toán
  • DV chuyển tiền
  • Nộp tiền tài khoản
  • Các dịch vụ thẻ
  • Dv rút tiền mặt
  • Dịch vụ cho vay
  • DV kiểm tra số dư

Bản đồ vị trí Chi nhánh Nha Trang - Ngân hàng SouthernBank


Các chi nhánh ngân hàng SouthernBank tại Khánh Hòa

Về PGD Chi nhánh Nha Trang - Ngân hàng TMCP Phương Nam

Đây là thông tin về Phòng giao dịch Chi nhánh Nha Trang thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam mới nhất. Nếu thông tin chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi: nganhangs.com@gmail.com