Trang chủ > SouthernBank > Chi nhánh > Vĩnh Long > TP. Vĩnh Long > Nguyễn Huệ

Ngân hàng Phương Nam SouthernBank Chi nhánh Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huệ

Địa chỉ: 34 Nguyễn Huệ, Khóm 3, Phường 2, Tỉnh Vĩnh Long
Address: 34 Nguyen Hue, Khom 3, Ward 2, Vinh Long City
Điện thoại: 0270 386 3840; 0270 386 3838 (Bấm vào số để gọi)
Fax: 0270 386 3841

Các dịch vụ tại Phòng giao dịch Chi nhánh Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huệ - Ngân hàng SouthernBank

  • In sao kê tài khoản thanh toán
  • DV chuyển tiền
  • Nộp tiền tài khoản
  • Các dịch vụ thẻ
  • Dv rút tiền mặt
  • Dịch vụ cho vay
  • DV kiểm tra số dư

Bản đồ vị trí Chi nhánh Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huệ - Ngân hàng SouthernBank


Các chi nhánh ngân hàng SouthernBank tại Vĩnh Long

Về PGD Chi nhánh Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huệ - Ngân hàng TMCP Phương Nam

Đây là thông tin về Phòng giao dịch Chi nhánh Quỹ tiết kiệm Nguyễn Huệ thuộc Ngân hàng TMCP Phương Nam mới nhất. Nếu thông tin chưa chính xác, vui lòng liên hệ với chúng tôi: nganhangs.com@gmail.com